Zdenačka Farma d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 2.911.123,75 kn 0,00 kn 2.911.123,75 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.045.313,00 kn 0,00 kn 2.045.313,00 kn
4.956.436,75 kn 0,00 kn 4.956.436,75 kn