Zdenačka Farma d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Dobrovoljno proizvodno vezana potpora EAGF 420.837,68 kn 474.561,69 kn 895.399,37 kn
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 228.575,75 kn 253.848,24 kn 482.423,99 kn
Program osnovnih plaćanja EAGF 108.381,19 kn 359.150,46 kn 467.531,65 kn
Mliječne krave NP 342.691,53 kn 0,00 kn 342.691,53 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 42.019,60 kn 168.161,57 kn 210.181,17 kn
Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi EAGF 100.354,50 kn 100.354,50 kn 200.709,00 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi NP 161.640,05 kn 0,00 kn 161.640,05 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 4.491,14 kn 5.064,48 kn 9.555,62 kn
1.408.991,44 kn 1.361.140,94 kn 2.770.132,38 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 975.595,70 kn 703.650,48 kn 1.679.246,18 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 93.445,00 kn 373.598,80 kn 467.043,80 kn
Izravna plaćanja u poljoprivredi Nacionalna potpora 266.576,38 kn 0,00 kn 266.576,38 kn
Posebna potpora - Specifična potpora EAGF 0,00 kn 265.490,13 kn 265.490,13 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi Nacionalna potpora 137.130,64 kn 0,00 kn 137.130,64 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi Nacionalna potpora 15.669,00 kn 0,00 kn 15.669,00 kn
1.488.416,72 kn 1.342.739,41 kn 2.831.156,13 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.030.019,75 kn 0,00 kn 2.030.019,75 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 217.060,73 kn 0,00 kn 217.060,73 kn
Posebna potpora - Specifična potpora - 175.348,22 kn 0,00 kn 175.348,22 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 128.868,05 kn 0,00 kn 128.868,05 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 16.177,37 kn 0,00 kn 16.177,37 kn
2.567.474,12 kn 0,00 kn 2.567.474,12 kn