Stočna hrana

Stočna hrana, krmne smjese i hrana za perad

Schaumasil TMR G kiselinsko-energetski mix za stabilizaciju krmiva za krave

Stabilizacija TMR-a. Zaštita od zagrijavanja na hranidbenom stolu. Spriječavanje razgradnje hranjiva pojedinačno u silažama i sjenažama na hranidbenom...

cijena na upit

Tirsana BSK tekuća energija glicerola i propilenglikola

Energija u tekućem obliku i ciljanom kombinacijom djelatnih tvari. Pouzdan start u mliječnost. Obilježja proizvoda: glicerin i propilenglikol Bovin-S-...

cijena na upit

Rindamin GM osnovni premiks za laktaciju, prve dane suhostaja i odgoj junica

Premiks za laktaciju za sve vrste smjesa. Premiks za suhostaj prije 3-tjedne pripreme za teljenje. Obilježja proizvoda: Odnos Ca : P je 2,8 : 1 Visoki...

cijena na upit

Carovit premiks protiv cista, tihih tjeranja, odgođenih ovulacija

Specijalizirani proizvod za rješavanje problema plodnosti: tihih tjeranja, odgođenih ovulacija, cista, abortusa, slabih teladi slabih rezultata osjeme...

cijena na upit

Schaumann Sauenpower gotova hrana za prije i poslije prašenja

Gotova hrana za nadopunu hranidbe krmača oko prašenja Obilježja proizvoda: Specijalno izabrana krmiva za osiguranje energije i hranjiva oko prašenja V...

cijena na upit

Schaumalac Pic Sow 005 mikropremiks za suprasne i krmače u laktaciji

Univerzalni premiks za krmače sa 0,5% udjela u smjesama. BONVITAL i fitaza. Sa 0,5% udjela u smjesi.

cijena na upit

Schaumalac ZT 40 ATG top premiks za suprasne krmače

Premiks sa 3% udjela u smjesi za suprasne krmače

cijena na upit

Schaumafeed P kiselinski mix za smjese za svinje i perad

Organske kiseline u hranidbi krmača, prasadi , tovljenika i peradi Obilježja proizvoda: Pet organskih kiselina Specijalna formulacija smanjuje prašenj...

cijena na upit

Schauma Vit Uni univerzalni potpuni premiks

Za jednu ciljanu dodatnu vitaminizaciju. Obilježja proizvoda: Visokoprobavljivi minerali i mikroelementi Paleta vitamina A, D i E i vitamina B-komplek...

cijena na upit

Repini rezanci uvrećani a 25 kg

Repini rezanci imaju veliku kolicinu vlakana u sebi. Sadrže 10% proteina, 34% vlakana, 0,8% kalcija i 0,5% fosfora što znaci da su bolje izbalansiran...

cijena na upit

Smjesa za piliće

Proizvođači su PPK Valpovo, Vitalka, Sano i Biodar.

cijena na upit

Ljuska sjemenki suncokreta

Ljuske su vlaknasti omotači zrna uljarice s manjim udjelom ulja i bjelančevina, uglavnom su izgra|ene od celuloznih i hemiceluloznih tvari. Upotreblja...

cijena na upit

Suncokretova pogača

Bogata bjelančevinama, idealna za hranidbu stoke. Pogače su nusproizvodi koji zaostaju pri prešanju sjemena ili plodova uljarica (suncokreta, uljane r...

cijena na upit

Stranica 7 od 7. Rezultati 121 - 133 od 133.