Stočna hrana

Stočna hrana, krmne smjese i hrana za perad

Smjesa za piliće

Proizvođači su PPK Valpovo, Vitalka, Sano i Biodar.

cijena na upit

Ljuska sjemenki suncokreta

Ljuske su vlaknasti omotači zrna uljarice s manjim udjelom ulja i bjelančevina, uglavnom su izgra|ene od celuloznih i hemiceluloznih tvari. Upotreblja...

cijena na upit

Suncokretova pogača

Bogata bjelančevinama, idealna za hranidbu stoke. Pogače su nusproizvodi koji zaostaju pri prešanju sjemena ili plodova uljarica (suncokreta, uljane r...

cijena na upit

Stranica 3 od 3. Rezultati 41 - 43 od 43.