Vrtlar/ica

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: LOBOR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 23.3.2019.
Natječaj vrijedi do: 31.3.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja:
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Opis poslova: obrada zemlje mehanizacijom i ručno. Pripremanje zemlje, sijanje i sadnja povrtnih kultura, plijevljenje, tretiranje istih. Skupljanje plodova. Košenje trave, utovar i istovar đubra te zaoravanje istog mehanizacijom.


Na temelju članka 34. Statuta i članka 4. Pravilnika o radu Doma za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, Lobor 49253, te na temelju ukazane potrebe ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
ZA POPUNU RADNOG MJESTA
 • VRTLAR - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme - zamjena za radnika privremeno nesposobnog za rad

 • Uvjeti: - SSS poljoprivrednog smjera ili KV vrtlar
  • Položen vozački ispit – minimalno B kategorije

  Uz pisanu prijavu, kandidati trebaju dostaviti i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta:
  • Životopis
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslikusvjedodžbe o završenoj školi)
  • Dokaz o položenom vozačkom ispitu
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ilidomovnice)
  • Potvrdu HZMO-a koja sadržava upis posljednjih promjena (preslika)
  • Uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci (preslika)

  U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 213. i 214. Zakona o socijalnoj skrbi.

  Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.

  Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Domu za odrasle osobe Lobor-grad za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, a u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje, na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, na objavu imena i prezimena odabranog kandidata na oglasnim pločama i na web stranici Doma za odrasle osobe Lobor-grad te da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno općim aktima Doma za odrasle osobe Lobor-grad.
  Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
  Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Pisane prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se, na adresu:

  Dom za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, Lobor 49253, s naznakom „VRTLAR – 1 izvršitelj/ica– NE OTVARAJ“, najkasnije do 31. ožujka 2019. godine.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
  Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma.
  Nakon odabira, kandidati će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.
  Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti.
  Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
  (https://branitelj.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“

  Poslodavac


  Poslodavac: Dom za odrasle osobe Lobor-grad
  Kontakt: pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu natječaja

  Info

  Kategorija: Radna mjesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cijena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 22.03.2019.
  Datum izmjene oglasa: 25.03.2019.
  Pregleda: 10
  Šifra oglasa: 42496

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas