Stručni/a suradnik/ica - biolog/inja

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 30.10.2019.
Natječaj vrijedi do: 7.11.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) i članka 25. Statuta, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto di sanità pubblica della Regione Istriana objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

2. Stručni suradnik – biolog u Službi za epidemiologiju, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, (m/ž), jedan izvršitelj/ica

Stručni uvjeti - završen sveučilišni diplomski studij (s tim izjednačen VSS) biologije
- poznavanje rada na računalu
- najmanje jedna godina radnog staža u struci
- vozački ispit „B“ kategorije

U prijavi/zamolbi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte). Uz prijavu/zamolbu treba priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:
- životopis
- preslik domovnice
- preslik dokaza o završenom stupnju obrazovanja
- preslik vozačke dozvole „B“ kategorije
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan radni staž (ne starija od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

Sve isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik ili ovjereni preslik.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17).
Osobe koje ne podnesu pravovremene i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti stručni razgovor (intervju). Eventualni pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, obavijesti vezane za tijek natječaja te rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranicama www.zzjziz.hr, odjeljku „zapošljavanje“ te kandidati neće biti pisano obavještavani.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječaja. Prijavom na javni natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.
Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18), Zavod će prije primanja na rad, po službenoj dužnosti, za odabrane kandidate pribaviti dokaz da isti nisu osuđeni za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (NN br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. Istog zakona– Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Prijave na natječaj se, s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju na adresu: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52100 Pula ili se mogu predati osobno u urudžbeni zapisnik na adresi u Puli, Nazorova 23, tijekom radnog vremena od 07 do 15 sati (pauza 10-10,30) s naznakom: „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO BROJ____“ (navesti broj radnog mjesta za koje se podnosi prijava).

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije zadržava pravo poništenja natječaja/dijela natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Obavijest o odabiru kandidata biti će javno objavljena na web stranici www.zzjziz.hr, odjeljku „Zapošljavanje kadrova“ u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Poslodavac


Poslodavac: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Kontakt:
  • pismena zamolba: Nazorova 23, 52100 PulaInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 29.10.2019.
Datum izmjene oglasa: 30.10.2019.
Pregleda: 47
Šifra oglasa: 44959

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas