Stručni suradnik biolog m/ž

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: VELIKA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 22.11.2019.
Natječaj vrijedi do: 2.12.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biologije, ekologije i/ili zaštite prirode, 1 godina radnog iskustva u struci, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na osobnom računalu, poznavanje rada u GIS programskom paketu, vozačka dozvola B kategorija.
Uz potpisanu prijavu priložiti: životopis dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome, svjedodžbe ili drugi vjerodostojan dokaz) - preslika domovnica - preslika dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO - original potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natječaja u Narodnim novinama – original, preslika vozačke dozvole. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedeni na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja kandidatima, a uključuje ime i prezime kandidata i struku.
Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. O imenovanju, odnosno izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prijave slati na adresu: Javna ustanova PARK PRIRODE PAPUK, Stjepana Radića 46, 34330 Velika, s naznakom:
«NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO (navesti za koje radno mjesto se podnosi prijava)»
Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašeno radno mjesto i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom (intervju).
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora (intervjua) te obavijest o popisu literature potrebne za testiranje bit će objavljena na web stranici JU Park prirode Papuk (www.pp-papuk.hr) i na oglasnoj ploči JU Park prirode Papuk, najmanje pet (5) dana prije njegovog održavanja. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljenje uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, JU Park prirode Papuk će obustaviti postupak po javnom natječaju. Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz napomenu da se ne dostavljanje uvjerenja smatra odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi JU Park prirode Papuk.

Poslodavac


Poslodavac: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE PAPUK
Kontakt:
  • pismena zamolba: Stjepana Radića 46, VelikaInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 22.11.2019.
Datum izmjene oglasa: 23.11.2019.
Pregleda: 33
Šifra oglasa: 45206

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas