Referent/ica - poljoprivredni/a redar/ica

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: HERCEGOVAC, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 2.3.2020.
Natječaj vrijedi do: 10.3.2020.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije: Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac, dana 02.03.2020. g. objavljuje


O G L A S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
u Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac
na radno mjesto – referent – poljoprivredni redar


1. Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Hercegovac na radno mjesto poljoprivrednog redara u Općini Hercegovac, 1 ( jedan) izvršitelj, na određeno vrijeme od 6 ( šest) mjeseci, radi obavljanja privremenih poslova


Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN te posebne uvjete:
 • najmanje srednja stručna sprema,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

2. Opis poslova:
- nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti agrotehničkih mjera,
- nadzire rad poslovnih i privatnih subjekata koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost,
- naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka,
- prati propise od značaja za poslove radnog mjesta,
- vodi upravni postupak i rješava o upravnim stvarima ,
- surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i
područne ( regionalne) samouprave.

3. Uz prijavu potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem radni odnos ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • presliku e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjesec)da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o poznavanju hrvatskog jezika i rada na računalu,
 • preslika vozačke dozvole,
 • privolu za obradu osobnih podataka
 • Svi prijavitelji dužni su ispuniti Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr).
  Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.
  U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
  4. Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnim stranicama HZZ-a i web stranici Općine Hercegovac, a najkasnije do 10. ožujka 2020. godine do 15,00 sati, na adresu: Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu na određeno vrijeme- poljoprivredni redar“ – NE OTVARAJ“.

  5. Nepotpune i nepravodobne pristigle prijave neće se razmatrati.

  6. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

  7. Općina Hercegovac zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

  Poslodavac


  Poslodavac: OPĆINA HERCEGOVAC
  Kontakt:
  • pismena zamolba: MOSLAVAČKA 150, 43284 HERCEGOVAC  Info

  Kategorija: Radna mjesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cijena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 02.03.2020.
  Datum izmjene oglasa: 03.03.2020.
  Pregleda: 29
  Šifra oglasa: 46299

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas