Nastavnik/nastavnica predmeta mikrobiologija i parazitologija

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: 1 sat tjedno
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 17.10.2018.
Natječaj vrijedi do: 25.10.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakona o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Bjelovar raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

Nastavnika/nastavnica predmeta:
9. MIKROBIOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA - 1 sat nastave tjedno – nepuno neodređeno radno vrijeme

Opći uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i uvjeti prema nastavnim predmetima:

Uvjeti za nastavnika/nastavnicu predmeta: - Mikrobiologija i parazitologija
- dr. med. specijalist epidemiolog i pedagoške kompetencije
- dr. med. specijalist mikrobiolog i pedagoške kompetencije
- dr. med. s položenim stručnim ispitom i pedagoške kompetencije

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu moraju biti zadovoljeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, nastavnim planovima i programima odgovarajućeg nastavnog područja :
znanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
osobe koje se zapošljavaju u školskoj ustanovi ne smiju biti pravomoćno osuđivanje za kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti odnosno kaznena djela navedena u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, niti to mogu biti osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela propisana člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja), potvrdu o stažu s HZMO-a. ,dokaz o položenom stručnom ispitu za radna mjesta za koja se traži, dokaz o pedagoškim kompetencijama ( ako posjeduju).
Nije potrebno dostavljati original dokumente, jer se natječajna dokumentaciji NE vraća.
Izabrani kandidati/kinje dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju kao i original potvrdu nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak izdanu na dan sklapanja ugovora.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,
a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola ravnopravno.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( Narodne Novine, broj: 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Medicinske škole Bjelovar, a sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).
Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom, s naznakom „ za natječaj“ na adresu: Medicinska škola Bjelovar ,Poljana dr. Franje Tuđmana 8, 43000 Bjelovar

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti pisano obaviješteni.

Poslodavac


Poslodavac: MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR
Kontakt: pismena zamolba: Poljana dr. Franje Tuđmana 8, 43000 Bjelovar

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 17.10.2018.
Datum izmjene oglasa: 19.10.2018.
Pregleda: 18
Šifra oglasa: 40729

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas