Nastavnik/ca stručnih predmeta poljodjelstva (anatomija i fiziologija životinja i opće stočarstvo)

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: SVETI IVAN ZELINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: 7 sati tjedno
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 11.12.2018.
Natječaj vrijedi do: 19.12.2018.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 7/17 i 68/18) Srednja škola Dragutina Stražimira, Gundulićeva 2a, 10380 Sveti Ivan Zelina raspisuje:
Natječaj
za zasnivanje radnog odnosa
Nastavnik stručnih predmeta poljodjelstva ( anatomija i fiziologija životinja i opće stočarstvo)•- neodređeno nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno
probni rad: 3 mjeseca
Uvjeti: - Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12, 126/12,
94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom
obrazovanju nastavnika srednjih škola (NN br. 1/96, 80/99).
Uz prijavu na natječaj priložiti: životopis, ispravu o stručnoj spremi, potvrdnicu o pedagoško-psihološkoj izobrazbi, rodni list, domovnicu ili presliku osobne iskaznice, izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starija od mjesec dana).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Za radna mjesta mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave osobno u tajništvo ili poštom na adresu:
Srednja škola Dragutina Stražimira, Gundulićeva 2a, 10380 Sveti Ivan Zelina.

Poslodavac


Poslodavac: SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA
Kontakt: pismena zamolba: GUNDULIĆEVA 2A, 10380 SVETI IVAN ZELINA

Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 11.12.2018.
Datum izmjene oglasa: 12.12.2018.
Pregleda: 54
Šifra oglasa: 41228

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas