Nastavnik /nastavnica strukovnih predmeta iz područja poljoprivrede

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ĐAKOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: 13 sata tjedno
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 26.11.2021.
Natječaj vrijedi do: 4.12.2021.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94./13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata, Đakovo,

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA

Vij. k. A. Stepinca 11., 31400 ĐAKOVO

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu slijedećih radnih mjesta (m/ž)

 • Nastavnik skupine strukovnih predmeta iz područja poljoprivrede – za 9 sati nastave tjedno - nepuno određeno radno vrijeme do 31.kolovoza 2022.godine
 • OPĆI I POSEBNI UVJETI:

  Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi, Zakonu o ravnopravnosti spolova, Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, Zakon o civilnim stradalnicima rata.

  PODNOŠENJE PRIJAVE:

  Uz pismenu, vlastoručno potpisanu prijavu s osobnim podacima (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) potrebno je priložiti:

  - životopis,

  • preslik dokaza o stečenoj spremi (diploma ili drugi dokaz o vrsti i razini obrazovanja),
  • preslik dokaza o državljanstvu,
  • preslik rodnog lista,
  • preslika dokaza o stečenim pedagoškim kompetencijama,
  • preslika elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 8 dana od dana raspisivanja natječaja,
  • preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

  Pismene prijave s traženom dokumentacijom podnose se osobno ili putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole na adresu:

  SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA,

  Vijenac k. A. Stepinca 11.

  31400 ĐAKOVO

  -s naznakom: „Natječaj za ________________________________________“

  (navesti radno mjesto i za koji broj sati nastave)

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:

  Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužne su se pozvati na to pravo na način da prilože, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

  Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. i 49. Zakona o civilnim stradalnicima rata (Narodne novine, broj 84/21.) uz prijavu na natječaj dužne su se pozvati na to pravo na način da prilože, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

  Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

  Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu Srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata, Đakovo, kao voditelju zbirke osobnih podataka, da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka.

  VREDNOVANJE KANDIDATA:

  Sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata, Đakovo, poveznica: https://strukovna.com/2019/09/10/pravilnik-o-nacinu-i-postupku-zaposljavanja , škola će provesti vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj odnosno testiranje i/ili intervju, a termin testiranja i izvori za pripremanje biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: https://strukovna.com/category/statut/natjecaji/ najkasnije pet (5) dana prije testiranja.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom na web stranicama Škole: http://strukovna.com/

  Škola nema obvezu povrata priložene natječajne dokumentacije.

  Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat primljen na rad po natječaju dužan je Školi po pozivu dostaviti originalne dokumente ili njihove ovjerene preslike  Poslodavac


  Poslodavac: SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA
  Kontakt: pisana zamolba: VIJ. K. A. STEPINCA 11, 31400 ĐAKOVO

  Info

  Kategorija: Radna mjesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cijena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 25.11.2021.
  Datum izmjene oglasa: 05.12.2021.
  Pregleda: 17
  Šifra oglasa: 52249

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas