Komunalni radnik - čistač (m/ž)

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis

KOMUNALNI RADNIK - ČISTAČ (M/Ž)


Radno mjesto


Mjesto rada: SVETI FILIP I JAKOV, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 5.5.2020.
Natječaj vrijedi do: 13.5.2020.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac


Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 29. a u svezi sa člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje
OGLAS
za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Vlastiti pogon, na radno mjesto:
Komunalni radnik I – čistač/ca javnih površine – 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 3(tri) mjeseca.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom oglasu, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu potrebno je priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe ukoliko kandidat ima završenu srednju školu),
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - u preslici (potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo),
5. vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja prijave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom, na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, s obaveznom naznakom „za oglas – Komunalni djelatnik/ca I – čistač/ica javnih površina – ne otvaraj“.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra će se da je povukao prijavu na oglas.

Opis posla: dnevno čišćenje, pometanje, uređenje i održavanje čistoće ulica, javnih površina (trgovi, plaže, uvale, pješačke staze, parkovi, dječja igrališta), dnevno čišćenje i pometanje površina na „zelenim otocima“ i sabirnim mjestima,ispomoć kod održavanja javnih zelenih površina (okopavanje, sadnja, košenje, rezanje, zalijevanje i sl.), ispomoć kod ostalih fizičkih poslova (prijenos lakšeg tereta, postavljanje prometnih znakova, stupova, košara i kanti za otpad, posuda za cvijeće, izvođenje pripremnih i završnih pomoćnih radova i slično), odgovoran je za provedbu mjera zaštite na radu i sigurnosti za vrijeme obavljanja poslova, odgovornost za dodijeljena sredstva za rad i opremu, po nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela obavlja i druge odgovarajuće poslove u skladu s potrebama Općine Sv. Filip i Jakov.


Poslodavac


Poslodavac: OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Kontakt:
  • osobni dolazak: OBALA KR. TOMISLAVA 16, 23207 SV. FILIP I JAKOV
  • pismena zamolba: OBALA KR.TOMISLAVA 16, 23207 SV.FILIP I JAKOVInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 05.05.2020.
Datum izmjene oglasa: 06.05.2020.
Pregleda: 23
Šifra oglasa: 46846

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas