AgroKlub.com

\

Poljoprivredni oglasnik

Dobrodošli na AgroKlub.com!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gdje se nalazim? AgroKlub.com » Poljoprivredni oglasnik » Zaštitna sredstva i gnojiva » Gnojiva » Grena biosprint sa kalcijem (31172)

Grena biosprint sa kalcijem

Kontakt:

BIOinput d.o.o.
Ruđera Boškovića 1/1
42000 Varaždin

Zaštita bilja:
Martina Borić dipl.ing.agr. 
091 602 49 30; 
martina@bioinput.hr

Ishrana bilja:
Željko Markušić dipl.ing.agr. 
098 797 708; 
zeljko@bioinput.hr
e-mail: bioinput@bioinput.hr
Svi oglasi BIOinput d.o.o. »

prikazan: 484x
datum predaje: 01.02.2017

Zaštitna sredstva i gnojiva - Gnojiva

Kategorija:

Opis Grena biosprint sa kalcijem

Grena biosprint sa kalcijem posebna je vrsta organskog gnojiva dozvoljena u ekološkoj proizvodnji.

Sastav:

Organska suha tvar 41%
Organski ugljik organskog porijekla 23%
C/N 2,5
Organski dušik (N) 2%
Amonijski dušik (N) 7%
Ukupni dušik (N) 9%
Fosfor (V)-oksid (P2O5) 3%
Kalij-oksid (K2O) 1%
Aminokiseline i proteini 56%
huminske i fulvo kiseline 17%
kalcij (CaO) 6%
Sumpor (VI)-oksid (SO3) 15%
Vlažnost 7%

Grena biosprint sa kalcijem organsko je gnojivo dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji. Posebno je pogodno za povećanje kapaciteta zadržavanja hranjivih tvari pogodnih za biološku apsorpciju. To je vrlo važno za zadržavanje visoko mobilnih elemenata kao što su dušik i sumpor, kao i za druga hranjiva osobito kada je loš kapacitet za izmjenu.

Grena biosprint sa kalcijem omogućuje dobru asimilaciju elemenata koje sadrži čime osigurava poboljšanje organoleptičkih svojstva, otpornost biljnih tkiva i veću kvalitetu konačnog proizvoda. Svojstva elemenata unutar Grena biosprint kalcij gnojiva utječu na povećanje mikrobiološke aktivnost samog tla čime se smanjuje postotak patogena u tlo, čak i u tilima sa lošim vodozračnim kapacitetom.

Gnojivo je dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji za profesionalnu primjenu u gnojidbi voćnjaka i povrća u zatvorenim prostorima kao i na poljima.

Aminokiseline i peptidi u našem jedinstvenom organskom matriksu imaj vrlo važnu ulogu u ishrani biljaka i mikro-organizama, što omogućava ujednačeno usvajanje hranljivih elemenata. Zahvaljujući prisustvu huminskih, fulvo i karboksilnih kiselina, GRENA eko-proizvodi potiču prirodnu biostimulaciju i formiranje kelatnih tvorbi oko zone korijenovog sustava biljaka. Naš GRENA MATRIX

napravljen je od sastojaka dobivenih proteinskom hidrolizom životinjskog porijekla, koji su izvor dušika u organskom obliku (proteini i

aminokiseline) za zemljište. Organski dušik se postepeno oslobađa, ali zahvaljujući brzoj mineralizaciji hranjiva su odmah

dostupna za apsorpciju. GRENA eko-proizvodi, u peletama od 4 mm ili mikropeletama od 2 mm, sadrže 18-56% aminokiselina i

proteina, koji osiguravaju konstantnu nutritivnu vrijednost za bilo koji usjev.

SPORO OSLOBAĐANJE: DUGOTRAJAN UČINAK

Svi protein su sastavljeni od aminokiselina, koje su najbolji izvor organskog DUŠIKA. Slobodne aminokiseline omogućavaju trenutno oslobađanje organskog dušika, a peptidi i denaturirani proteini omogućavaju dugotrajno, sporo oslobađanje (2-6 mjeseci).

Primjena:

Usjev Vrijeme aplikacije Doza na ha
Voćnjaci i vinogadi Jesen-proljeće 800-1400 kg /ha
Masline Jesen- proljeće 1000-1200 kg/ha
Povrće u zavorenom prostoru Prije sjetve i sadnje 600-1000 kg/ha
Povrće na otvorenom prostoru Prije sjetve i sadnje 800-1000 kg/ha
Šećerna repa, suncokret, duhan Prije sjetve 500-1000 kg/ha
Agrumi 1200-1400 kg/ha

Količine na hektar najtočnije se računaju prema kemijskoj analizi tla i specifičnostima podneblja i drugih faktora.

Za sve informacije kontaktirajte nas.

Tip oglasa: Ponuda, država: Hrvatska, županija: Zagrebačka


Kontaktiraj oglašivača »

AgroKlub Pretraga

do

Vaša pretraga obuhvaća 5855 oglasa iz poljoprivrednog oglasnika.