Dvorišni/dvorišna pomoćni/pomoćna djelatnik/djelatnica

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 3
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 10.7.2019.
Natječaj vrijedi do: 18.7.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-4860/19
Vinkovci, 08. srpnja 2019.


Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci ravnatelj raspisuje

NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

1. LOGOPED (m/ž) - 2 izvršitelja
U v j e t za radno mjesto - VSS, završen edukacijsko-rehabilitacijski fakultet logopedskog smjera, radno iskustvo 1 godina

2. PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž) - 3 izvršitelja
U v j e t za radno mjesto - VŠS, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, važeće odobrenje za samostalan rad

3. ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR (m/ž) - 1 izvršitelj
U v j e t za radno mjesto - SSS, medicinska škola – zdravstveno laboratorijski tehničar, važeće odobrenje za
samostalan rad

4. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 4 izvršitelja
U v j e t za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare, važeće odobrenje za
samostalan rad

5. KUĆNI MAJSTOR – STROJAR ATK (m/ž) - 1 izvršitelj
U v j e t za radno mjesto - KV, završena srednja škola za strojara ili električara, 1 godina radnog iskustva,
položen ATK ispit.
Ukoliko se na natječaj ne javi niti jedan kandidat s položenim ATK ispitom, može biti izabran kandidat koji
nema položen ATK ispit uz obvezu polaganja ATK ispita u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog
odnosa.

6. DVORIŠNI POMOĆNI DJELATNIK (m/ž) - 3 izvršitelja
U v j e t za radno mjesto - NSS, završena osnovna škola

Za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:

7. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE I ORTOPEDIJE UŽE SPECIJALNOSTI
TRAUMATOLOGIJE – korisnik mirovine - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do polovice punog radnog
vremena

8. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR - 4 izvršitelja
U v j e t za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare, važeće odobrenje za
samostalan rad

9. SPREMAČICA (m/ž) - 5 izvršitelja
U v j e t za radno mjesto - NSS, završena osnovna škola

Radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto pod rednim brojem 8. zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne radnike.
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:
-životopis
-domovnicu
-diplomu odnosno potvrdu o stečenoj stručnoj spremi, a za radna mjesta pod rednim brojevima 6. i 9.
presliku svjedodžbe o završenom VIII. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj
spremi
-važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) za radna mjesta pod rednim brojevima 2., 3., 4., 7. i 8.
-uvjerenje o položenom ATK ispitu za kandidate s položenim ATK ispitom – za radno mjesto pod rednim
brojem 5.
-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
-potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) za radna
mjesta pod rednim brojevima 1. i 5.
-dokaz o statusu korisnika starosne mirovine za radno mjesto pod rednim brojem 7.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju iz čl. 103. Zakona dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9 istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

S kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se pisana provjera znanja i/ili intervju.
Obavijest o vremenu i mjestu pisane provjere znanja i/ili intervjua bit će objavljena na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.

Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „Za natječaj - (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete) - ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Ravnatelj:
Krunoslav Šporčić, dr. med.


Poslodavac


Poslodavac: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
Kontakt:
  • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, ZVONARSKA 57Info

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Datum objave oglasa: 09.07.2019.
Datum izmjene oglasa: 12.07.2019.
Pregleda: 41
Šifra oglasa: 43758

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas