Doktor/ica medicine specijalizant kliničke mikrobiologije

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 29.3.2019.
Natječaj vrijedi do: 13.4.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Potrebna zvanja: opća medicina
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD; stručni ispit za doktora medicine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Opis poslova: obavljanje specijalizantskog staža iz kliničke mikrobiologije.

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18), članka 21. Satuta Opće bolnice Karlovac, članka 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17), odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15), Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2018. godinu, odobrenog od Ministarstva zdravstva, klasa: 131-01/18-01/112 urbroj: 534-03-2-2/3-18-2 od 25. svibnja 2018. godine, ravnatelj Opće bolnice Karlovac raspisuje


N A T J E Č A J
za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme
i upućivanje na specijalizacije

I Raspisuje se natječaj za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz: kliničke mikrobiologije – 1 (jedan) izvršitelj/ica


II Opći uvjeti koje pristupnici za odobravanje specijalizacije moraju ispunjavati su:
- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja - akademskog naziva doktor medicine,
- odobrenje za samostalan rad.

III Uz prijavu na natječaj i životopis pristupnici su obvezni priložiti preslike slijedećih dokumenata:
- dokaz o državljanstvu,
- preslik diplome,
- preslik uvjerenja o položenom državnom ispitu,
- preslik odobrenja za samostalan rad,
- potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 30 dana,
- preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
- preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te trajanju studija,
- preslik nagrada za vrijeme studija,
- preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
- popis objavljenih radova i preslik radova,
- preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti/bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
- potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu) iz koje se vidi početak i kraj radnog staža, izdanu u roku otvorenog natječaja.

Za posebne navode u zamolbi, kandidati su dužni priložiti dokaze.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju, te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, dalje: Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. Zakona, da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona, u svrhu ostvarivanja prednosti prilikom zapošljavanja.
Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
U slučaju nejednakosti dokaza na navedenoj internetskoj stranici i dokaza koje određuje Zakon, vrijede dokazi iz Zakona.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o prinatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Pristupnici moraju predati onoliko prijava i kompleta dokumentacije za koliko se grana specijalizacije natječu.

IV Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.
Povjerenstvo za izbor specijalizanata može zatražiti provedbu psihološkog testiranja, a za kirurške grane i testiranje manualne spretnosti.
O terminima testiranja i razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje elektroničkom poštom ili pisano.

Kandidati su obavezni u prijavi navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata čije su preslike dostavili uz prijavu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Odabir kandidata obavlja se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15). Odluka o izboru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće bolnice Karlovac najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora s povjerenstvom.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

V Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, Večernjem listu, internetskoj stranici Ministarstva zdravstva, internetskoj stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Karlovac i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Natječaj je otvoren od 29.03.2019. do 13.04.2019. godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

VI Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opća bolnica Karlovac, Dr.A.Štampara 3, 47 000 Karlovac, s naznakom “ natječaj za specijalizaciju iz ................”
-------------------------------Poslodavac


Poslodavac: OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Kontakt:
  • pismena zamolba: DR. A. ŠTAMPARA 3, 47000 KARLOVACInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 28.03.2019.
Datum izmjene oglasa: 04.04.2019.
Pregleda: 9
Šifra oglasa: 42592

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas