Doktor/ica medicine na specijalizaciji iz kliničke mikrobiologije

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mjesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 6.9.2019.
Natječaj vrijedi do: 16.9.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, KLASA: 012-04/19-10/1, URBROJ: 381-10-19-2 od 2. siječnja 2019. godine, odobrenja Plana specijalizacija za 2019. godinu izdanu od Ministarstva zdravstva, Klasa: 131-01/19-01/113, Ur.broj: 534-03-3-2/6-19-02 od 19. travnja 2019. godine te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, raspisuje
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju.
I Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz:
2. kliničke mikrobiologije – 1 specijalizacija
II Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati su:
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
- odobrenje za samostalan rad - licenca
III Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti preslike dokaza o ispunjavanju općih uvjeta:
1. preslik diplome Medicinskog fakulteta
2. preslik odobrenja za samostalan rad
3. životopis
4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, koji sadrže datum početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja. Elektronički zapis mora biti izdan za vrijeme trajanja ovog natječaja.
IV U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:
1. preslik prijepisa položenih ispita na studiju
2. preslik potvrde fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
3. preslik nagrada za vrijeme studija
4. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
5. popis objavljenih radova i kopije radova
6. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
7. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u svojstvu doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.
V Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.
Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog roka, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči Zavoda objaviti Listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu.
Pozivi na testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina rada na računalu i engleskog jezika te razgovor s Povjerenstvom biti će upućeni pristupnicima elektroničkom poštom, a isti će biti objavljeni i na web stranici Zavoda.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.
Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata.
Lista rezultata svih pristupnika s ukupnim brojem bodova biti će objavljena na oglasnoj ploči Zavoda.
Odluka o izboru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči Zavoda i na web stranici Zavoda.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.
VI Rok predaje prijava je 8 dana od dana objave u 24sata. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
VII Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno dostaviti na adresu: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb, s naznakom “Prijava za specijalizaciju iz ____________________, preporučenom pošiljkom ili osobno na Urudžbeni zapisnik Zavoda.
NAPOMENA:
Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja i primanja na specijalizaciju, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja i primanja na specijalizaciju. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Poslodavac


Poslodavac: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Kontakt:
  • pismena zamolba: Rockefellerova 7, 10000 ZagrebInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 05.09.2019.
Datum izmjene oglasa: 07.09.2019.
Pregleda: 9
Šifra oglasa: 44335

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas