Doktor/doktorica medicine specijalist/ica kliničke mikrobiologije

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cijena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 20.12.2019.
Natječaj vrijedi do: 30.12.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; SPECIJALISTIČKI ISPIT I ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije:

Temeljem članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01- 1205/1 ravnatelj Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos
na neodređeno vrijeme


2. Doktor/ica medicine specijalist kliničke mikrobiologije – 1(jedan) izvršitelj/ica
Uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine (VSS, VII/I stupanj), specijalistički ispit iz kliničke mikrobiologije/ispit iz uže specijalizacije, važeće odobrenje za samostalan rad


Za radna mjesta pod rednim brojem 1-11 postoji mogućnost rješenja stambenog pitanja. Za
dodatne pogodnosti molimo pogledati https://pakrac.hr/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-subvenciju-doktorima-medicine-zaposlenima-u-zdravstvenim-ustanovama-na-podrucju-grada-pakraca-2/#.XOT9vsgzZPZ
Prijavi treba obavezno priložiti:
–- vlastoručno potpisana zamolba i životopis, dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne starija od 30 dana), odobrenje za samostalan rad (licenca), dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi: za radno mjesto.br.1-11-diploma, uvjerenje o položenome stručnom ispitu, za radno mjesto 1-10: uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu/ispitu iz uže specijalizacije; za radno mjesto 12: svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3.i 4. razreda, uvjerenje o položenom stručnom ispitu; za radno mjesto 13.- svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3.i 4. razreda, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, (SSS/4godine) ili svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3.4 i 5.razreda, (SSS/5godina), za radno mjesto 8-10: dokaz o mirovinskom statusu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima.
Svi dokumenti prilažu se u preslici, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada.
Na ovaj oglas mogu se prijaviti kandidati oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Ako se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html )
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju– psihološko i stručno testiranje. O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana (www.ozbpakrac-bhv.hr).Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke.
Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Bolnica dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.
Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje- za zanimanje “; u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.Poslodavac


Poslodavac: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Kontakt:
  • pismena zamolba: Bolnička 74, PakracInfo

Kategorija: Radna mjesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cijena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 19.12.2019.
Datum izmjene oglasa: 21.12.2019.
Pregleda: 14
Šifra oglasa: 45424

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas