Govedarstvo: Najvažniji uvjeti u štalama za optimalnu proizvodnju i reprodukciju

Uspjeh u proizvodnji mlijeka ovisi o dobrom zdravlju krava, održavanju dobrih uvjeta držanja i produktivnosti krava. Stoga štale predstavljaju važan faktor u uspjehu i vođenju farme.

Na uspješnu proizvodnju djeluju razni faktori prostora u kojem krave borave

 • dimenzije štale (visina, širina, dužina)
 • hranidbene ograde
 • mjesto za telenje
 • širine koridora, materijali od kojih se gradi
 • higijena hranidbe
 • higijena ležišta
 • rizična mjesta

Najvažniji uvjeti u štalama za optimalnu proizvodnju i reprodukciju

 • Svjetlost 
 • Klima
 • Ventilacija
 • Ugodni podovi za kretanje
 • Ugodna ležišta
 • Pristup hrani i vodi

Svi elementi komfora krava u velikoj mjeri utječu na produkciju i plodnost krava. Zadovoljne krave leže i preživaju, a preživajući proizvode mlijeko.

Kako svjetlo djeluje na krave

Krave su osjetljive na količinu svjetla. Aktivnije su danju nego noću, a njihova aktivnost se mijenja i sa promjenom godišnjih doba. U periodu zasušenja i pripreme za telenje optimalan odnos je 8 sati svjetla i 16 sati mraka. U periodu laktacije optimum je 16 sati svjetla i minimum 6 sati neprekidnog mraka. Ovakvi uvjeti stimuliraju proizvodnju mlijeka. Životinje se dobro osjećaju i veća je vjerojatnost za jasniji i uočljiviji estrusa. Ovo je naravno teško osigurati jer u jednom stadu imamo krave u različitim fazama. Međutim dobro je znati i težiti tome da se kravama osiguraju ovakvi uvjeti. 

Utjecaj temperature na krave

Kravama najviše odgovara blaga klima. Na temperaturama ispod -50okrava koristi dodatnu energiju za zagrijavanje. Iznad 20 oC počinje koristiti energiju kako bi se rashladila. Temperature iznad 20 oC nepovoljno utječu i na apetit. Temperatura u objektu ovisi o faktorima kao što su strujanje zraka i vlažnost zraka.  Krovna izolacija pomaže i u ljetnim i u zimskim danima, tako da je investicija u izolaciju krova jako isplativa.  

Ventilacija objakta u kojem krave borave utječe na konzumaciju hrane i proizvodnju mlijeka

Krave proizvode veliku količinu topline koja se mora osloboditi kako ne bi došlo do pregrijavanja. Krave se hlade prvenstveno preko respiratornih organa, evaporacijom vlage iz pluća. Pored toga, koža igra vrlo važnu ulogu u procesu rashlađivanja.

Znakovi loše ventilacije su:

 • životinje teško dišu
 • na zidovima, stropu i opremi se primjećuje kondenzacija 

Krave koje teško dišu rađe stoje nego leže. Trude se da prednji dio bude viši od zadnjeg kako bi smanjile pritisak trbuha na dijafragmu. Sve ovo jako loše utječe na konzumaciju hrane i proizvodnju mlijeka, stoga je ventilacija jako važna prije svega u predjelu glave.

Podovi i ležišta u štalama 

Podovi u štali moraju osigurati kravi osjećaj sigurnosti pri kretanju. Glatki podovi su opasni jer se krava na njima može okliznuti i povrijediti. Na takvim podovima krave će se manje kretati, što ponovno jako negativno utječe na konzumaciju hrane i vode. 
Krave vole ležati i po 14 sati dnevno. Ležanje je važno da bi se: krave odmarale i osušile papke; tijekom ležanja 30% više krvi cirkulira kroz vime. Iz ovoga se lako zaključuje da krave proizvode dok leže. Ležišta moraju zadovoljiti prostorne i higijenske kriterije. Kada krava ima potrebu za pražnjenjem ona izbacuje izmet gdje god da se nalazi. Stoga treba osigurati da krave ne balegaju unutar ležišta. Ako se to i dešava treba osigurati čišćenje ležišta. Najudobnija su ležišta sa pijeskom ili piljevinom debljine 15cm.

Preporuke dimenzija ležišta za kravu tjelesne mase 700kg:

 • Vratna pregrada na 1,78m od zadnje ivice, visina vratne pregrade 1,27m
 • Dužina ležišta sa otvorenim prednjim dijelom 2,75 m
 • Grudna pregrada na 1,8m
 • Meka grudna pregrada ne viša od 10cm
 • Širina ležišta 1,27m

Prostirke sa slamom, pod pretpostavkom da se redovno održavaju, pružaju kravi vrlo udobno mjesto za ležanje. Vrlo je važno vršiti procjenu higijene. Gruba ocjena kvalitete higijene ležišta se vrši na osnovu zaprljanosti vimena i nižih djelova zadnjih nogu. Cilj je da vime bude potpuno čisto, ali zadovoljavajuće je da ima jedna do dvije sitne mrlje od balege. Niži dijelovi zadnjih nogu također je poželjno da budu u potpunosti čisti, ali prihvatljivo je bude balege desetak centimatara iznad papka.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na +385 1 770 1392 ili info.hr@patent-co.com.

foto: JumpStory

#patentsavjeti