Uloga kolostruma kod prasadi

Kolostrum predstavlja prvo mlijeko. Njega odlikuje visoka razina antitijela, od kojih su najzastupljeniji imunoglobulini G i A klase. Prase na svijet dolazi sterilno, bez antitijela odnosno zaštite.

Svu zaštitu koju dobija prase, je upravo kroz posisan kolostrum.

Uloga kolostruma

Najveća resopcija ovih molekula, ali i njihova zastupljenost u mlijeku je u prvih 18h, iako se se u prvih 6h događa najveće usvajanje ovih molekula. Nakon toga se razina molekula imuniteta u mlijeku smanjuje, ali se i propustljivost crijevnih resica praseta za ove imunoglobuline smanjuje. Poslije ovog perioda imunoglobulini koji se ne usvoje u krvotok ostaju se "boriti" sa patogenima na samoj površini crijeva.

Također, kolostrum sadrži više NaCl od mlijeka u kasnijoj laktaciji i magnezij-sulfata koji ima laksativno djelovanje i čisti crijeva od nakupljenog sadržaja.

Kolostrum starih krmača ima mnogo veću količinu antitijela, ali i otpornost ka većem broju uzročnika. Ovo je glavni razlog preventivnih cijepljenja krmača, koje kroz mijeko predaju antitijela prasadi i na ta način ih štite u prvim danima života. 

Ovaj pasivni imunitet, koji se dobije kroz kolostrum, traje 3 i 4 tjedna.

Pokazatelji da prase nije posisalo dovoljne količine kolostruma

  • povijena i tanka leđa
  • oborena glava prema podu
  • prazan trbuh
  • ulegnuti bokovi

Ovakva prasad je podložnija razvoju infekcija i samoj bolesti, ali i slabijem razvoju probavnog trakta, pošto se u kolostrumu nalaze i faktori rasta i razvoja samih crijeva.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na +385 1 770 1392 ili info.hr@patent-co.com.

foto: JumpStory

#patentsavjeti