Solarni paneli na njegovim kokošinjcima omogućavaju nesilicama 16 sati dnevnog svjetla! Sutra u našem video prilogu, pogledajte priču Željka Franje, vlasnika Kokošvaroši - farme za ekološki uzgoj peradi.