Posjetili smo farmu Alvie and Dalraddy Estates, Kincraig, Škotska. Vrlo inspirativan primjer diverzifikacije na najjače! Uzgoj ovaca i goveda, turizam, lov, ribolov, proizvodnja biomase, kamenolom...