Imajmo na umu!! Ne bismo imali toliku rodnost da nam nema pčela, stoga ih čuvajmo! Ne prskajte u cvatnji! Ne ubijajte pčele!