Mesne pasmine uključuju 3% ukupne populacije krava, a najbrojnije su: Charolais, Angus ( crni i crveni tip ), Hereford i Limousine. Od manje zastupljenih pasmina mogu se izdvojiti: Blonde d’Aquitaine, Salers, Aubrac i Škotsko visinsko govedo ( Highland ). Pored ovih specijaliziranih mesnih pasmina koje se uzgajaju prvenstveno putem sustava-krava tele, veliku važnost ima simentalska pasmina ( mesni tip ), koja se može koristiti samo u proizvodnji goveđeg mesa.

Zbog pasminskih karakteristika i specifičnosti, uzgojni ciljevi su definirani za svaku pojedinu pasminu. Od primarne važnosti su dvije skupine svojstava:

tovna i klaonička svojstva – bitna za učinkovitu proizvodnju goveđeg mesa ( kapacitet rasta, bruto dnevni prirast, neto dnevni prirast, randman i tržna ( EUROP ) klasifikacija mesa )
svojstva fitnesa – važna je u učinkovitoj proizvodnji goveđeg mesa ( dugovječnost, plodnost, porodna masa, lakoća teljenja i prenatalna uginuća teladi ). Veliki značaj mesne pasmine imaju u mliječnim stadima, gdje je cilj uporabnim križanjem s mesnim bikovima dobiti kvalitetno tele za tov.
Provedba uzgojnih aktivnosti odvija se prema važećim uzgojnim programima, koji predstavljaju temelj rada uzgojnih organizacija. Najvažniji ciljevi su očuvanje ili poboljšanje pasmine, ovisno o tomu radi li se o ugroženoj ili komercijalnoj pasmini.

U Republici Hrvatskoj djeluje pet uzgojnih organizacija, koje su ovlaštene za provedbu uzgojnog programa pojedine pasmine. U onih pasmina u kojih ne postoje uzgojne organizacije, provedbu uzgojnih programa obavlja ovlaštena ustanova tj. Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) u suradnji sa uzgajivačima.
Služba za razvoj govedarstva HPA koordinira provedbu uzgojnih programa prema pasmini, a najvažnije aktivnosti su:
ažuriranje matične knjige,
odabir najboljih grla (npr. bikovske majke),
odabir teladi za genomsku selekciju,
izrada plana osjemenjivanja prema modelu planskog sparivanja,
kontrola uzgoja u srodstvu,
odabir i ocjena bikova za prirodni pripust,
ocjena vanjštine krava,
prikupljanje podataka o plodnosti itd.
Željko Serdar, HCOIE