Štrajkaški bećarac ;) "Učili smo, 4 su nam dali
Sad je dosta na šta smo to spali

Dostojanstvo želimo mi sada
O tom treba razmisliti Vlada..."


OŠ Darda štrajkaški bećarac

www.youtube.com