'Treba rušiti sve barijere da ljudi rade. Nema napretka ako nas neće dovoljno raditi, s posebnim naglaskom na produktivnost radnog mjesta', rekao je Andrej Grubišić #N1