Rad sa konjima jako opušta, kaže Ivan Dugaja iz Čađavice, a evo i tko su Zora i Lisa?