Zar je moguće da danas, 2021. godine, uz sve deponije, zelene otoke i organizirane odvoze otpada, postoji toliko šljama koji će drlog odvesti u kanal uz obližnju leniju?! Snimljeno popodne, nedaleko Osijeka na potezu od par kilometara. Što biste Vi napravili počinitelju zauzvrat?