Dobra je vijest da će biti više besplatnog interneta


Hrvatska je dodijelila 426 WiFi4EU vaučera

Od 2018. do 2020. godine 83% hrvatskih jedinica lokalne samouprave dobilo je vaučere (426 komada) programa WiFi4Eu u iznosu od 15.000 EUR. Vaučeri se mogu iskoristiti za kupovinu opreme i troškove pos...

www.mrr.hr