HUP diže ručnu


Zahtjev HUP-a: Zakonodavne aktivnosti svesti na nužne izmjene vezane za posljedice pandemije

Hrvatska udruga poslodavaca kao socijalni partner zalaže se za  razvoj tripartitnog i bipartitnog socijalnog dijaloga i aktivno sudjeluje u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća po svim pitanjima ekonoms...

www.hup.hr