‪Ako se sad svi pozatvaraju u kuće, #coronavirus će napraviti više za pozitivnog za demografiju nego natalitetne politike?