Uputa za korisnike mjera ruralnog razvoja prilikom provedbe javne nabave


Uputa za korisnike mjera ruralnog razvoja prilikom provedbe javne nabave

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju pripremila je Uputu za korisnike mjera ruralnog razvoja. Svrha Upute je...

ruralnirazvoj.hr