Život počinje tek oko 40-te. Sve do tada je zapravo istraživanje. #CarlJung