Nije li zanimljivo kako sa ove razine mnoge države izgledaju vrlo slično. Bitne razlike vidimo tek kad se spustimo dolje, među ljude.