Sve one koji žele blindiranu kabinu traktora našli smo rješenje. Cijena? Prava sitnica. Samo 100.000 EURa. Testirala i koristila Njemačka vojska #agritechnica