Pazi ovo što kaže Hina. Svi resori rastu u proračunu jedino poljoprivreda dobija manje?!
"Među rijetkim resorima koji bi iduće godine trebali dobiti manje novca je resor poljoprivrede, kod kojega se planira smanjenje za oko 4 posto, ili iznos od oko 7,4 milijarde kuna."