Ivačka glava, vrh Papuka na 913 metara nadmorske visine izvukla je danas ponajviše iz ova dva perspektivna mladića sa priloženih fotografija