Kako više poticati kvalitetu i proizvodnju izvornih hrvatskih ekoloških proizvoda? U emisiji govore prvaci hrvatskog pršuta, sira i kulena: Zoran Ćevid, Ružica Gligora i Vlado Ferbežar. Kvalitetu izvorne hrvatske hrane komentiraju Iva Sabljak i Goran Stuhne iz Euroinspekta Croatia kontrole.


https://hrti.hrt.hr/home

hrti.hrt.hr