BILJNA PROIZVODNJA U 2017.

Površine pod žitaricama najviše smanjene

Najveće smanjenje površine, od gotovo 13%, u usporedbi s 2016., bilježe površine pod žitaricama. To je smanjenje od gotovo 68 000 hektara. Smanjene su i površine pod zelenom krmom s oranica i vrtova te svježeg povrća i jagoda.

Uljana repica rodila najviše u posljednjih 27 godina

Najveću proizvodnju, od 20,2%, u usporedbi s 2016., ostvarila je uljana repica. To je ujedno najveći prirod od 1990. Prirod aromatskoga, začinskoga i ljekovitog bilja povećao se za 43,8%, šećerne repe za 10,8%, a suncokreta za 4,8%.

Silažni kukuruz i šećerna repa bilježe najveći pad priroda po hektaru

Silažni kukuruz u 2017. ostvario je najveći pad priroda po hektaru, i to 11 100 kilograma po hektaru u usporedbi s 2016. Smanjen je i prirod po hektaru šećerne repe, i to za 9 200 kilograma po hektaru. Smanjeni su i prirodi po hektaru ostalih usjeva, krumpira za 3 800 kilograma, kukuruza za zrno za 2 200, djeteline za 2 100 kilograma, graška za suho zrno i bundeve za ishranu stoke za 1 500 kilograma.

Bobičasto voće bilježi najveću proizvodnju

Bobičasto voće u 2017. je ostvarilo najveću proizvodnju, i to 653 tone više u usporedbi s 2016.

Povećana je proizvodnja i ostalog voća i povrća, jabuka za 11 789 tona, rajčice za 10 516, krastavaca i kornišona za 2 775 tona, višanja za 943 tone, graška za svježe zrno za 840 tona, dinja za 664 tone te salate za 309 tona.

Pšenica bilježi smanjenu proizvodnju

Proizvodnja pšenica u 2017. smanjena je za gotovo 278 000 tona u usporedbi s 2016.

Također, smanjena je i proizvodnja pojedinih voćnih vrsta i povrća, i to: mandarinki za 33 391 tonu, luka i češnjaka za 7 531 tonu, kupusa za 2 404 tone, maslina za 2 236 tona i kukuruza šećerca za 662 tone.