I Društvo agrarnih novinara RH dobilo je nove internet stranice! Iste su naklikane s http://www.aweb.hr i poslane u svijet interneta. Neka ti je sa srećom http://www.danh.hr ;)
#poletigalebepoleti