[INTERESTING FACT]
Sorta kukuruza - Glass Gem nije proizvod genetskog inženjeringa, a niti Photoshop-a.
Naime, radi se o sorti uzgojenoj u Oklahomi, od strane marljivog i pametnog farmera Carl Barnes-a, koji je godinama pažljivo selektirao sjeme koje daje lagano prozirne i sjajne boje da bi naposlijetku dobio ovakve predivne klipove kukuruza.