Evo vratili se danas jedva po snijegu autoputom,ali je posao obavljen