Idem da se napijem od vesalja.Konačno došao neko pametan i smjenio našeg Pezu.