Prije 190 godina, u mjestu Alsace, u srcu Europe osnovana je tvrtka KUHN.
Od svog osnutka do danas svojim inovacijama aktivno sudjelujemo u razvoju i modernizaciji poljoprivrede.
Sa više od 2000 prijavljenih međunarodnih patenata razvijamo rješenja u svim područjima: proizvodnji sjenaže, gnojidbi i prihrani, pripremi tla, zaštiti bilja.
Svo svoje stečeno iskustvo koristimo kako bi se pripremili na izazove koji slijede.