Vedrane, sve si dobro detektira. Tomac isto reče: "Vrime je da se sruši. Pogledajte koliko je o njoj vlasnik brinuo".
O ovoj višestoljetnoj maslini, koja je egistirala uz rub nekadašnjeg vinograda odavno se nitko ne brine. Ne samo da nije orezivana, nego je zarasla u redinu. Ali, isto je gotovo svake godine obilno rađala. Vlasnica koja ju je nasljedila živi daleko od nje, kažu, negdje u Slavoniji. Možda joj je (maslini !) osamljenički život dosadio pa joj je ova orkanska bura pomogla da skrati muke, iako u to ne vjerujem, jer - maslina živi vječno.
Ovaj mladi nasad što se nazire na slici u vlasništvu je uzornog maslinara. On svoje masline pazi i mazi, ali bura je isto porušila više od 15 stabala. Kažu ljudi da bi manje nastradale da oko njih ne freza, uređuje, gnoji..Da su zatravljene lakše bi podnijele udare bure. Možda. Kad je riječ o maslinama sigurno je samo možda. Ovo je po meni samo jedan od primjera koji potvrđuje riči naših starih: Priroda je jača od čovika!