Na osječkom Fakultetu agrobiotehničkih znanosti uspješno je održan i drugi Sajam OPG-ova. U planu je da se ovakvo predstavljanje OPG-ova u vlasništvu bivših, sadašnjih i budućih studenata te profesora FAZOS-a održava dvaput godišnje - na proljeće i u jesen. Dakle, dobili smo još jedno mjesto u gradu gdje kupiti zdrave domaće proizvode i naučiti nešto o novim trendovima u proizvodnji i preradi hrane... ma naučiti svašta o svačemu, ipak je mjesto radnje fakultet :D