U EU je broj košnica sa 17,5 milijuna u 2018. godini povećan na 18,2 milijuna u 2019., zahvaljujući više od 600.000 pčelara :)


https://twitter.com/euagri/status/1322109085056118784

twitter.com