Kad sam sklepaš još točkova da s traktorom možeš u kukuruze :)


**SPECIAL** Fiatagri 88-94 DT

www.youtube.com