Žene u EU u prosjeku vode 29% farmi. No, razlike od zemlje do zemlje su velike.
U Litvi i Latviji gotovo polovicom svih farmi upravljaju žene. Suprotno tome, na Malti, Njemačkoj, Danskoj i Nizozemskoj njihov udio ne prelazi 10%.
Trenutni podaci pokazuju da je tek 4,2% poljoprivrednica mlađe od 35 godina, a njih 42% starijih od 65 (za razliku od 29,2% muškaraca).

https://www.ag-press.eu/node/19471