[U tijeku]
Syngenta savjetovanje za poljoapotekare u Termama Tuhelj. Dvorana prepuna!