Kod nas završena sjetva kukuruza, posađeno nekakvih 12 hektara. :D